Cetatea GradetTraseul Cerna - Naiba - GodeanuCioaca 'Nalta a ClosanilorComuna GodeanuBiserica de Lemn Sf. Dimitrie (1835)Flora si Fauna zoneiVarful lui StanEvenimente culturaleTraseu turistic Cheile BaluteiPadurea de liliac PonoarelePestera de la PodPestera EpuranPestera TopolnitaPestera ZatonPodul lui DumnezeuManastirea Schitu Topolnitei
 • Cetatea Gradet

  Cetatea Grădețului este situată pe vârful dealului Grădeț, la confluența pârâului Stilbița cu Topolnița....

 • Traseul Cerna - Naiba - Godeanu

  Traseul turistic, Valea Cerneri - Naiba - Godeanu ...

 • Cioaca 'Nalta a Closanilor

  Pe carari de munte - Cioaca Nalta a Closanilor...

 • Comuna Godeanu

  Vedere de ansamblu a localitatii...

 • Biserica de Lemn Sf. Dimitrie (1835)

  Biserica de lemn reconstruita in anul 1884...

 • Flora si Fauna zonei

  Specie protejata in Rezervatiile naturale...

 • Varful lui Stan

  Pe carari de munte - Varful lui Stan...

 • Evenimente culturale

  Festivalul Folclorului Autentic. Taraful Godeanu...

 • Traseu turistic Cheile Balutei

  Un loc mirific, pastrat ca la inceputurile lumii...

 • Padurea de liliac Ponoarele

  Monument al naturii pe o suprafata de peste 20 ha...

 • Pestera de la Pod

  Cu o lungime de 734 m, reprezinta un prim drenaj al apelor intre Zaton si subsolul ciuruit de galerii...

 • Pestera Epuran

  una dintre cele mai interesante peşteri ale României, cea mai mare descoperire speologică a ultimului sfert de secol ...

 • Pestera Topolnita

  una dintre cele mai spectaculoase din România, cu formaţiuni unice în lume....

 • Pestera Zaton

  situata in zona ponorului Zaton, care si ea este o pestera de prea-plin (are 105 m lungime)....

 • Podul lui Dumnezeu

  Unul din cele trei poduri naturale din lume se afla in Ponoarele, langa Baia de Arama....

 • Manastirea Schitu Topolnitei

  a fost ridicata in 1600-1611 de boierii Craiovesti, pe locul uneia din ctitoriile monahului Nicodim....

„Ciumarca” Sarbatoarea Godeanului

„Ciumarca” Sarbatoarea Godeanului

Păstrând o tradiţie veche de sute de ani, locuitorii comunei mehedinţene Godeanu se strâng în duh de rugăciune pentru a participa la Sfânta Liturghie, oficiată în a doua zi de vineri din luna iulie. În ultimii ani localnicii se bucură de prezenţa Prea Sfinţitului Nicodim,

Episcopul Severinului şi Strehaiei alături de alţi arhierei, membrii ai sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
Vineri, 15 iulie, pă­rin­tele Episcop Nicodim a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu Prea Sfinţitul Lucian, Episcopul Caransebe­şu­lui şi Prea Sfinţitul Gurie, Epis­copul Devei şi Hunedoarei. Sute de credincioşi din Godea­nu dar şi din satele învecinate au venit să-i întâmpine pe oas­peţi aşa cum se cuvine.
Pe lângă tradiţionala pâine şi sare, oferite de copiii îm­bră­caţi în frumoasele costume po­pu­lare specifice zonei, fanfara sa­tului Godeanu a răsunat cu pu­tere, minute în şir, pentru a anunţa sărbătoarea atât de aş­tep­tată în fiecare an. Apoi, cre­din­cioşii, arhiereii şi zeci de pre­oţi au pornit în procesiune de la poalele dealului Chiciora până în vârful său, acolo unde se a­me­najează un altar de vară pen­tru slujbă. Rugăciunea a fost de­plină pentru că a avut loc o a­devărată comuniune fră­ţeas­că. „Obârşia sărbătorii vine din vechime. În aceste sate de deal şi de munte ale Mehedinţiului a bântuit  cândva, în trecut, în vre­mea Sfântului Nicodim, ciuma. Toate dealurile acestea în­con­ju­ră­toare, până la Munţii Cernei au rămas fără locuitori. Venind Sfân­tul Nicodim în aceste părţi a rânduit pentru fiecare sat, o zi de vineri în care să se să­vâr­şească Sfânta Liturghie la in­tra­rea în sat şi apoi să se ci­teas­că rugăciunile de înde­păr­ta­re a bolilor molipsitoare. Aşa se face că în fiecare sat din zo­na de munte a Mehedinţiului se sărbătoreşte această Ciumarcă, zi de rugăciune pentru ca Dum­ne­zeu să ne ferească de toate bo­lile molipsitoare şi am putea spu­ne în vremea noastră, să în­de­părteze toate bolile sufleteşti şi trupeşti. Sunt momente în ca­re fiii satelor se revăd şi se bu­cură. Ciumarca a devenit pen­tru fiecare dintre sate, deşi se con­sumă mâncăruri de post, un al doilea hram, o a doua săr­bă­toare a localităţii respective”, povesteşte Prea Sfinţitul Pă­rin­te Episcop Nicodim, fiu al sa­tu­lui Godeanu. În timpul Li­tur­ghi­ei s-au rostit ectenii şi ru­gă­ciuni pentru ocrotirea de boli dar şi pentru ca Dumnezeu să binecuvânteze aceste locuri cu ploaia atât de necesară, iar răs­punsurile la strană au fost date de membrii corului Kinonia, al E­piscopiei Severinului şi Stre­ha­iei. Între invitaţi s-a aflat şi de părintele Andrei Coroianu, sta­reţul mănăstirii Nicula din Cluj, care a rostit o cuvântare emo­ţio­nantă despre frumuseţea ce iz­vorăşte din credinţă: „Venind de la Mănăstirea Nicula, care es­te Taborul Transilvaniei şi un loc dintre cele mai importante de pelerinaj din România şi poa­te din sud-estul Europei, am simţit aici în timpul Sfintei Liturghii, o revărsare de bucurie în suflet, o re­vărsare către Dumnezeu , că­tre Tatăl nostru Ceresc, care ne iu­beşte, către Fiul iubit care se jer­tfeşte şi către Duhul Sfânt care ne îndulceşte. Am trăit mo­mente atât de frumoase şi de înălţătoare la Sfânta Liturghie în care nu sunt cu nimic mai prejos decât pe Muntele Tabor, în Sinai, în Ru­sia sau în alte ţări şi locuri sfinte ale lumii unde am fost. Şi vreau să spun tuturor că pe lân­gă păcatele şi greutăţile care sunt în lume să avem această bucurie că Dumnezeu ne iu­beş­te, frumuseţea lui Dumnezeu şi iu­birea lui Dumnezeu infinită, va birui. Aşa şi noi, în lumină, bu­nătate, iubire şi iertare, să tre­­cem peste toate răutăţile a­ces­­tei lumi”, a spus părintele An­­drei.

(Articol preluat din cotidianul  Informatia de Severin)

Share this!

Subscribe to our RSS feed. Tweet this! StumbleUpon Reddit Digg This! Bookmark on Delicious Share on Facebook

Leave a reply

*

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*